Jangan ngaku beriman kalau belum tahu ini -->

Iklan Semua Halaman

970px x 250px

Iklan

Jangan ngaku beriman kalau belum tahu ini

Referensi
Wednesday, 13 June 2018

                          AQO'IDUL IMAN

Ari aqo'idul iman
lima puluh kayakinan
kanyahokeun sing enyaan
mun ngaku jalma beriman

nu dua puluh sifat na
wajib aya di Allah na
Dua puluh nu muhal na
nu jadi lalawannana

Sifat nu jaiz na hiji
jumlah opat puluh hiji
hak Allah nu maha suci
teras na di tambah deui

opat nu wajib di rusul
opat nu muhal di rusul
nu jaiz na hiji hungkul
jumlah salapan nu nyusul

jadi opat puluh hiji
tambah salapan berarti
jumlah lima puluh pasti
pek sebutan hiji-hiji

wujud,qiddam,baqqo,mukholafatul'lil,hawa'dissi
qiyamuhhu binafsihhi,wahdanniat,qudrot,irodat
ilmu,hayat,sama,basor,kalam,qodiron muridan
aliman,hayan,samingan,basiron,mutakaliman

Aya heubeul langgeung beda jeung kabeh nu anyar
jumeuneung kalawan dzat na hiji Allah dina dzat na
hiji na sifat na
hiji padameulannana

kawasa kersa uninga Allah nu hirup na
ngadangu ningali sasawuran bukti kawasa
bukti Allah kersa uninga Allah nu hirup na
bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawuh
jadi sadayana nu wajib na dua puluh

Adam_Hudus _fana _mumasalah_lil'hawadis_ itiaj _Tangadud _ngajju _wakarohah
jahal _mao somam _umyum _bukmum _kaunuhu_ ajijan
karihan_ jahilan_ maitan _assom _ama abkham

Eweuh anyar ruksak sarupa eujeung nu anyar
Butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun
Bimbilangan dzat na sifat na sareng dameulna
Apeus kapaksa bodo maot torek lolongna

Pireu bukti alloh anu apeus anu kapaksa
anu bodo maot,torek,lolong,jeung pireuna
Wenang ti Allah na
mi'dameul barang nu mungkin
ta aya anu wajib midameul barang nu mungkin

sidiq amanah tablig fatonah khiddib khianat khitman kiladah

Bener kapercaya ngadugikeun eujeung pinter
bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodo na
wenang ti rusul na sifat manusia biasa
kaya tuang leu'et angkat kuleum sajabana

_NADHOMAN SUNDA-AQO'IDUL IMAN_