RUNDAYAN RASULULLAH SAW -->

Iklan Semua Halaman

970px x 250px

Iklan

RUNDAYAN RASULULLAH SAW

Referensi
Rabu, 13 Juni 2018


             RUNDAYAN RASULULLAH SAW

Wajib ka jalma islamna
uninga rundayanana

kanjeung nabi utusan allah
Muhammad putra Abdulloh

Abdulloh putra Mutholib
Mutholib putrana hasyim

Hasyim putra abdi manaf
Abdi manaf putra Qushoy

Qushoy putrana kilab
Kilab putrana Murroh

Murroh putrana Ka’ab
Ka’ab putrana Lu'ay

Lu'ay putrana Gholib
Gholib putrana Fihir

Fihir putrana Malik
Malik putrana Nadhor

Nadhor putra Kinanah
Kinanah putra Huzaimah

Huzaimah putra Mudrikah
Mudrikah putrana Ilyas

Ilyas putrana Mudhor
Mudhor putrana Nizar

Nizar putrana Ma’ad
Ma’ad putrana Adnan

Nu wajib dugi ka Adnan
ti Adnan dugi ka Adam

Henteu wajib uningana
sabab taya jalan shoheh
Sabab taya jalan shoheh
Wajib deui uningana
rundayan nu ti ibuna

Kanjeng Nabi utusan Allah
Muhammad putra Aminah

Aminah putrana Wahab
Wahab putra Abdi Manaf

Abdi Manaf putra Zuhroh
Zuhroh putrana Kilab

Tepang deui ti eyangna
Tikilab janggawarengna

Janten ibu jeung ramana
masih keneh sarundayan
Masih keneh sarundayan

semoga kita bagian dari keluarga kanjeung nabi Muhammad Saw di akhirat
(Aamiin ya rabbal alamiin)