Doa Nabi Muhammad dan Hamba Shalihin dalam Al-Qur'an -->

Iklan Semua Halaman

970px x 250px

Iklan

Doa Nabi Muhammad dan Hamba Shalihin dalam Al-Qur'an

Referensi
Saturday, 28 July 2018
Prev : Doa Nabi Muhammad dan Hamba Shalihin
Doa Untuk Orang Tua
"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"
QS. Al-Israa (17:24)

Doa Keadaan yang Baik
"Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong"
QS. Al-Israa' (17:80)

Doa Rahmat dan Petunjuk
"Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)"
QS. Al-Kahfi (18:10)

Doa Tambahnya Ilmu
"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."
QS. Thaa Haa (20:114)

Doa Diberi Keadilan
"Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".
QS. Al-Anbiya' (21:112)

Doa Dihindarkan dari Azab
"Ya Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka,
ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim."

QS. Al-Mu'minuun (23:93)

Doa Dihindarkan dari Syaitan
"Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku."

QS. Al-Mu'minuun (23:97-98)

Doa Ampunan dan Rahmat
'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.'
QS. Al-Mu'minuun (23:109)

"Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik."

QS. Al-Mu'minuun (23:118)

Doa Dijauhkan dari Azab
"Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".
Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

QS. Al-Furqaan (25:65-66)

Doa Anugerah Keluarga, Keturunan dan Kedudukan yang Baik
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"
QS. Al-Furqaan (25:74)

Doa Penutup Segenap Doa
Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

QS. Ash-Shaffat (37:180-182)

Doa Penyerahan Diri
"Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya".
QS. Surah Az-Zumar (39:46)

Doa Ampunan Bagi Orang-orang yang Bertaubat
"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala"
QS. Ghafir/Al-Mu'min (40:7)

Doa Balasan Janji Surga
"ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"
QS. Ghafir/Al-Mu'min (40:8)

Doa Dihindarkan dari Siksa
"dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar"
QS. Ghafir/Al-Mu'min (40:9)
"Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." QS. Ad-Dukhaan (44:12)

Doa Syukur Nikmat
"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"
QS. Al-Ahqaaf (46:15)

Doa Ampunan dari Kedengkian
"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"
QS. Al-Hasyr (59:10)

Doa Ampunan dan Cahaya
"Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu"
QS. At-Tahriim (66:8)

Doa Perlindungan Diwaktu Malam
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
dari kejahatan makhluk-Nya,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ,
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki"

QS. Al-Falaq (113:1-5)

Doa Perlindungan dari Godaan Syaitan
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
Raja manusia.
Sembahan manusia.
dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
dari (golongan) jin dan manusia.

QS. An-Naas (114:1)