KISAH CINTA SEORANG ANAK KECIL TERHADAP RASULULLAH -->

Iklan Semua Halaman

970px x 250px

Iklan

KISAH CINTA SEORANG ANAK KECIL TERHADAP RASULULLAH

Referensi
Monday, 9 July 2018


Pada zaman Al Imam Al-Hafiz Wajihuddin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad
al-Syaibani al-Yamani al-Zabidi al-Syafie (pengarang maulid Dibai), dikala
waktu sang imam ingin ziarah ke Makam Rasulullah SAW dari kota Yaman ke kota
Madinah bersama para sahabatnya dan jammaahnya. Ada seorang anak kecil yang
ingin sekali melihat Makam Rasulullah SAW, Al Imam menanyakan kepada salah satu